انتخاب هوشمندانه با سردوش سوبان

انتخاب هوشمندانه با سردوش سوبان

سوبان، دوش سلامتی

دوش گرفتن برای بسیاری از افراد به طور روزانه انجام می شود و ما می خواهیم مطمئن شویم لذت کافی را از این کار می برید. ما بر اساس یک ایده، برای خلق یک تجربه خاص، دوش سوبان را با عملکرد سه گانه ساختیم که در مصرف آب بسیار بهینه عمل می کند. دوش سوبان در عین افرودن اکسیژن و فشار، مصرف آب را کاهش می دهد. ما می خواهیم شما نیز همانند ما، عاشق حمام کردن شوید

خرید

عملکرد ویژه سردوش سوبان

از هنگامی که این سردوش را استفاده می کنیم آب مصرفی ما به میزان قابل توجهی کاهش یافته و اثر آن را بر صورت حساب قبض آب مشاهده کردم.

افزایش فشار آب تا چند برابر

بدون نیاز به پمپ و دستگاه برقی

کاهش ۵۰ درصدی مصرف آب

عملکرد ویژه سردوش سوبان

حذف کلر به میزان ۹۸ درصد و افزودن یون منفی به آب

تصفیه و رسوب زدایی آب

محصولی بسیار اقتصادی

از هنگامی که این سردوش را استفاده می کنیم آب مصرفی ما به میزان قابل توجهی کاهش یافته و اثر آن را بر صورت حساب قبض آب مشاهده کردم.

تماس با سوبان
021-44907537
تماس واتساپ
تماس با سوبان