مراکز فروش

 نام و نام خانوادگی مسئول

شهر

آدرس :

تلفن تماس :

آقای خنجری 

تهران

گلوبندک خیابان خیام شمالی – پاساژ محمدی طبقه 3 پلاک 22

09127967912

آقای اسلامی

کرج

کیلومتر 19 جاده مخصوص – وردآورد – خ انقلاب روبروی فروشگاه افق کوروش پلاک 18

09361693420

آقای فراهانی

تهران

خیابان خیام شمالی روبه روی پارک شهر کوچه قورخانه پلاک ۱۱۲

09123806125

آقای موسوی

رشت

گیلان – رشت فلکه رازی نبش کوچه قیام فروشگاه فیروزه 

09111390258

آقای حسین پور

تهران

خ خیام روبروی پارک شهر – کوچه شهید اکبر روحی ساختمان پاسارگاد 

09121024152

آقای حسن نژاد

کرج 

سه راه گوهر دشت -ابتدای بلوار یادگار امام – روبروی ایستگاه درختی کلینیک ساختمانی حسن نژاد 

09127666426

آقای صادقی

تهران

پیروزی – خ شکوفه میدان شکوفه – خ دژکام پلاک 112 و 114 

09123996144

آقای مدنی

زنجان

مدنی خ شهدا پلاک 490 فروشگاه مدنی

09122417403

آقای جودکی 

کیش

جزیره کیش – بازار بهکیش – طبقه دوم غرفه 62 

09163633779

آقای انوری

هرمزگان

هرمزگان – شهرستان بستک – بلوار آیت الله خامنه ای خدمات برق ادیسون 

09173640141

آقای نوری

تهران

تهران – فردوسی جنوبی – کوشک مصری پلاک 6

نام مرکز : آقای خنجری

گلوبندک خیابان خیام شمالی – پاساژ محمدی طبقه 3 پلاک 22

نام مرکز : آقای اسلامی

کیلومتر ۱9 جاده مخصوص – وردآورد – خ انقلاب روبروی فروشگاه افق کوروش پلاک ۱۸

نام مرکز : آقای فراهانی

تهران خ خیام – روبروی پارک شهد کوچه ذورخانه مغازه دوم پلاک 112

نام مرکز : آقای موسوی

گیلان – رشت فلکه رازی نبش کوچه قیام فروشگاه فیروزه

نام مرکز : آقای حسین پور

خ خیام روبروی پارک شهر – کوچه شهید اکبر روحی ساختمان پاسارگاد

نام مرکز :آقای حسن نژاد 

سه راه گوهر دست -ابتدای بلوار یادگار امام – روبروی ایستگاه درختی کلینیک ساختمانی حسن نژاد 

نام مرکز :آقای صادقی

تهران – پیروزی – خ شکوفه میدان شکوفه – خ دژکام پلاک ۱۱۲ و ۱۱۴ 

نام مرکز : آقای مدنی

تهران – خ -مدنی خ شهدا پلاک ۴۹۰ فروشگاه مدنی

نام مرکز :آقای جودکی

جزیره کیش – بازار بهکیش – طبقه دوم غرفه ۶۲ 

نام مرکز : آقای انوری

هرمزگان – شهرستان بستک – بلوار آیت الله خامنه ای خدمات برق ادیسون 

نام مرکز : آقای نوری

 

تهران – فردوسی جنوبی – کوشک مصری پلاک ۶

از هنگامی که این سردوش را استفاده می کنیم آب مصرفی ما به میزان قابل توجهی کاهش یافته و اثر آن را بر صورت حساب قبض آب مشاهده کردم.

تماس با سوبان
021-44907537
تماس با سوبان