پذیرش نمایندگی

شرکت تولیدی شیرآلات بهداشتی سوبان، به کلیه شرکت ها و افراد حقیقی واجد شرایط در تهران و شهرستانها نمایندگی فروش و توزیع اعطا می کند. فرم ثبت نام مطابق آنچه در زیر مشاهده می شود به صورت مرحله ای بوده و بخشهای ستاره دار (*) حتما تکمیل گردد.

آخرین مدرک تحصیلی: