استخدام

سوبان، توليد كننده شیرآلات بهداشتی ساختمان، به منظور تصدی پست های سازمانی ذيل از افراد خلاق، خودانگيخته و علاقمند به يادگيری جهت همکاری در محیطی پویا و صمیمی دعوت می نمايد.

موقعیت های شغلی موجود

ردیف شغلیعنوان شرایط
23FD5انباردار
حداقل 1 سال تجربه مرتبط
54KH5پیک موتوری
84DB4بسته بندی و تولیدخانم
مجرد
12KJ0کارشناس دیجیتال مارکتینگکارشناس ارشد MBA
حداقل 1 سال تجربه مرتبط
تسلط به زبان انگلیسی
84VT7کارشناس ارتباط با مشتریفن بیان قوی

اطلاعات فردی

آخرین مدرک تحصیلی

آخرین سابقه کاری